Om kursanordnaren

Hej! Jag är Marit Lindberg

Skapare och ansvarig

 

Jag är specialist i Allmänmedicin och har flera års erfarenhet av yrket. Jag har också arbetat som studierektor för AT samt ST i Allmänmedicin.

Jag ger denna kurs sedan att flertal år och har hittat en form och ett innehåll som fungerar väl och kursutvärderingarna brukar vara positiva.

En distriktsläkare som kursgivare?

 

Jag förstår att exempelvis kursdeltagare som mestadels handskas med nedsövda patienter, kan tycka att det är ointressant (kanske till och med irrelevant) att ta del av en distriktsläkares erfarenheter och budskap.

Det skulle dock vara logistiskt svårt att skapa skräddarsydda kurser avseende delmål a2 och b2 för samtliga specialiteter. Som distriktsläkare träffar jag patienter och anhöriga av alla de slag i alla upptänkliga situationer. Samtal och kommunikation är mitt främsta arbetsredskap.

Därför tycker jag ändå att det är rimligt att en distriktsläkare håller i en kurs av detta slag. Mina yrkeserfarenheter har dessutom lärt mig att verkligheten ofta överträffar dikten.